Extra aandacht voor taal en rekenen

Het Lorentz Casimir Lyceum spant zich in om taal- en rekenvaardigheden op peil te brengen. In klas 1 is er een extra lesuur wiskunde en Nederlands (per vak een half jaar één extra les in de week). Binnen het vak wiskunde wordt vooral rekenvaardigheid van de basisschool op peil gebracht en onderhouden, later in samenhang met de vakken natuurkunde en economie. Gedurende het jaar volgen we de verbetering van het niveau met gevalideerde testen. Leerlingen van havo-4 zonder wiskunde in hun pakket krijgen een jaar lang een extra uur rekenen op de lessentabel. Voor anderstalige leerlingen is er in de onderbouw en in de bovenbouw een groep Taalondersteuning. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het verwerven van (school)taal, zowel mondeling als schriftelijk. Leerlingen gaan aan de slag met actueel Nederlandstalig aanbod om samen meer grip te krijgen op de Nederlandse taal door het vergroten van hun woordenschat en gevoel voor het Nederlands.