LCLV

Iedere leerling op het LCL is lid van de Lorentz Casimir Leerlingen Vereniging (LCLV). Ieder jaar vindt er een verkiezing plaats waarbij alle leerlingen hun stem kunnen uitbrengen voor een nieuw bestuur van deze leerlingenraad. De leerlingen van het bestuur vertegenwoordigen alle leerlingen en ze organiseren verschillende activiteiten door het jaar heen, zoals een actie voor Valentijnsdag, de opening van de Artistieke Lyceale en de grootste activiteit: het organiseren van een schoolfeest voor de hele school. Het bestuur wordt begeleid door een docent, mevrouw Van Kemenade.

De leerlingenraad is te volgen op Instagram: lclv2021. Ook zijn ze te bereiken via het volgende e-mailadres: lclv@lcl.nl.

De leerlingen van het LCLV 2021:

  • Voorzitter: Nephia van Kampen
  • Vicevoorzitter: Eren Genc
  • Secretaris: Julia Viskaal & Lieke Warmerdam
  • Penningmeester: Mare van Hooff
  • Cultuurcommissie: Cato Leeuwesteijn
  • Feestcommissie: Lieve Grimberg
  • Sportcommissie: Pim Borgers
  • Mediacommissie: Floris van den Heuvel