Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen. Leerlingen kunnen zo hun kennis en vaardigheden buiten de reguliere lesstof testen en zich meten met de besten van het land. Sinds 2012 draagt het Lorentz Casimir Lyceum het predicaat Olympiadeschool. In de bovenbouw nemen veel leerlingen deel aan verschillende nationale olympiades bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. De olympiades zijn behalve een prima promotie voor de betrokken vakken ook een goede voorbereiding op de examens. De onderbouw heeft haar eigen variant hiervan: de IJSO (International Junior Science Olympiade), de OESO (European Union Science Olympiad), de Natuurkunde Olympiade Junior en de Biologie Olympiade Junior. Bij de internationale Kangoeroe wiskundewedstrijd en de olympiades behaalt onze school met regelmaat een landelijke podiumplaats, waarna winnende leerlingen ook met regelmaat mogen meedingen naar de internationale topposities!

Wij zijn al een olympiadeschool sinds 1 oktober 2012. Ongeveer 50 scholen in heel Nederland dragen dit keurmerk.