ATHENEUM

Vwo is de afkorting die staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Binnen het vwo is er een atheneum- en een gymnasiumafdeling. Het verschil hiertussen bestaat uit de klassieke talen, die niet op het atheneum worden aangeboden.

Brugklas

Met een vwo-advies kun je in de brugklas meteen starten in de atheneumbrugklas. Heb je een havo/vwo-advies en weet je nog niet helemaal zeker of het atheneum een juiste keuze voor je is, dan kun je starten in de tweejarige havo/vwo-brugklas. De lessen beginnen op havoniveau en dat wordt geleidelijk opgebouwd naar vwo-niveau. Na het eerste brugjaar hoef je dus nog niet te kiezen voor 2 havo of 2 vwo, maar heb je nog een jaar om erachter te komen wat je in je mars hebt. Na het 2e brugjaar ga je verder in 3 havo of 3 vwo.

Waarom atheneum op het Lorentz Casimir Lyceum?

Naast onze havo en gymnasium hebben wij een leuke atheneum opleiding. Zoals je op deze pagina kunt lezen, kun je met atheneum veel verschillende vakken kiezen. Wij zijn trots op onze atheneum afdeling met goede resultaten, veel bevlogen docenten met allemaal een 1e of 2e graads diploma. Wij hebben op dit moment alle vacatures ingevuld, waardoor er weinig lessen uitvallen. Daarnaast zijn er veel leuke activiteiten, bijvoorbeeld de sport interlyceale en artistieke internlyceale tussen verschillende lyceums in Nederland.

Bètavakken

Heb je als leerling interesse in wiskunde? Dan is het voor jou goed om te weten dat op het Lorentz Casimir Lyceum speciale aandacht uitgaat naar de exacte, wiskundige vakken, zoals wiskunde A/B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, informatica.
Leerlingen met een natuurprofiel (natuur & techniek, natuur & gezondheid) volgen in het vijfde jaar het extra vak Science-quest (in de scheikundelessen). Science-quest is een vereenvoudigde vorm van wetenschapsfilosofie en proeven vanuit de bètavakken.

Meerbegaafdheid

We bieden voor deze leerlingen extra uitdaging en begeleiding, zowel in de onder- als in de bovenbouw. We begeleiden leerlingen bij hun executieve functies, zoals ‘leren leren’ en zelfsturing zodat leerlingen een adequate leer- en werkhouding krijgen.

Profielkeuzes

Vanaf het vierde jaar start je binnen het gekozen profiel. Onze schooldecaan helpt je bij jouw oriëntatie op studie en beroep. Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt jou in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding. Het vakkenpakket hangt af van de profielkeuze. De leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

  • Natuur & techniek
  • Natuur & gezondheid
  • Economie & maatschappij
  • Cultuur & maatschappij

Introductiedag leerlingen vwo 4

Na de profielkeuzes kom je weer in nieuw samengestelde klassen terecht. We vinden het daarom belangrijk dat jullie elkaar meteen goed leren kennen tijdens een introductiedag in Aquabest. Die zal op een vrijdag in de eerste schoolweken plaatsvinden.

Olympiadeschool

Op onze school staat de individuele talentontwikkeling van onze leerlingen centraal. Daarom nemen wij deel aan olympiades: landelijke wedstrijden voor havo- en vwo-scholieren op het gebied van bijvoorbeeld scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Leerlingen die hieraan deelnemen krijgen de gelegenheid zich extra goed te verdiepen in het betreffende vak. Vervolgens kunnen zij hun talenten in de olympiade uitdragen en steeds een ronde verder komen.

Olympiadekeurmerk

Het Lorentz Casimir Lyceum is een Olympiadeschool en heeft het Olympiadekeurmerk. Dit toont aan dat de olympiades op onze school breed gedragen worden en niet afhankelijk zijn van één docent.

Extra talen

Wist je dat je op onze school een extra taal op jouw diploma kunt laten zetten? Je volgt de lessen dan niet op het Lorentz Casimir Lyceum, maar we faciliteren wel de mogelijkheid dat het uiteindelijk een cijfer op jouw diploma is. Denk aan Spaans, Italiaans, Russisch, Pools.