Brainportschool

Aandacht voor thema’s die onze regio onderscheiden

Het Lorentz Casimir Lyceum is lid van het samenwerkingsverband Brainportscholen. We werken samen met andere scholen, bedrijven en organisaties in de regio. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de toekomst en de omgeving. In onze Brainportregio spelen innovatie, ondernemerschap, technologie en duurzaamheid een grote rol. Brainportscholen onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor deze thema’s.

21e-eeuwse vaardigheden

Als Brainportschool besteden wij in ons schoolprogramma veel aandacht aan 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, plannen, organiseren en kritisch en innovatief denken. In de lessen richten we ons ook op de thema’s innovatie, ondernemerschap, technologie en duurzaamheid. Wij organiseren op school veel activiteiten waarmee leerlingen zich de 21e-eeuwse vaardigheden en thema’s eigen maken, zoals:

 • Quest;
 • 3Design;
 • BrainSport excellentieprogramma;
 • Businessclass;
 • Versterkt talenonderwijs;
 • Buitenlandreizen;
 • First Lego League;
 • First Tech Challenge;
 • Debatclub. 

 

Ook sluiten we aan bij projecten die vanuit Brainportscholen georganiseerd worden, zoals:

 • Class of Entrepreneurship;
 • Class of Excellence;
 • Grand Challenge.

 

Hiermee staan we midden in de maatschappij en verbinden we ons met de wereld om ons heen.

 

Onze sterke punten

De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband Brainportscholen is van mening dat het Lorentz Casimir Lyceum een uitstekende startpositie heeft om zich als Brainportschool verder te ontwikkelen. Volgens de commissie zijn dit onze sterke punten: