LCL BrainSport

Kenmerkend voor het Lorentz Casimir Lyceum is de extra aandacht voor bèta en techniek. We bieden ‘excellente’ leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan BrainSport, een extracurriculair programma met gastcolleges, praktische opdrachten, excursies en verdiepingsopdrachten.

BrainSport Junior

De lessen van BrainSport Junior gaan deels over wat het betekent om slim te zijn, verder ligt de nadruk op verrijking. De leerlingen gaan aan de slag met de leerlijn Big History; ze onderzoeken hier de geschiedenis van het universum en de mensheid vanaf de oerknal tot het heden. Hierin komen allerlei vakken terug die niet tot het standaard curriculum behoren zoals sterrenkunde, filosofie en psychologie. De lessen van BrainSport Junior vinden plaats tijdens de schooldag; geselecteerde leerlingen missen hierdoor wekelijks één of twee reguliere lessen. Ook worden er gastlessen en excursies buiten school georganiseerd. Om de juiste leerlingen voor dit programma te selecteren worden alle brugklasleerlingen met een vwo-advies getest door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Samen met andere gegevens, zoals eventueel een extern onderzoek, wordt gekeken welke brugklasleerlingen er uitgenodigd worden voor BrainSport Junior. Het programma loopt vanaf de brugklas tot en met klas drie en wordt aangestuurd door onze hoogbegaafdheidscoördinator.

BrainSport Senior

Sinds 2012 bestaat voor bovengemiddeld geïnteresseerde of getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw vwo het excellentieprogramma BrainSport Senior. In een preacademische leeromgeving maken leerlingen kennis met toegepaste wetenschap en bijzondere theorieën. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en verdieping en verbreding van kennis wat betreft de bètavakken.