Aanmelden

Aanmelding schooljaar 2022-2023
 

Brugklassen:

De aanmelding van de nieuwe leerlingen voor de brugklassen havo, havo/vwo en gymnasium van het Lorentz Casimir Lyceum vindt plaats in week 10 van maandag 7 t/m donderdag 10 maart 2022.

Leerlingen met een havoadvies van de basisschool worden toegelaten tot de brugklas havo.
Leerlingen met een havo/vwo-advies van de basisschool worden toegelaten tot de brugklas havo of havo/vwo.
Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool worden toegelaten tot de brugklas havo/vwo of gymnasium.
 

Aanmelding op school (voor reguliere leerlingen):

De ouder(s)/verzorgers(s) van reguliere leerlingen maken een afspraak voor de aanmelding. Het maken van een afspraak is mogelijk vanaf dinsdag 22 februari via deze link.


De aanmelding van nieuwe leerlingen op school is mogelijk op de volgende momenten:

maandag 7 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur

dinsdag 8 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur

woensdag 9 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur

donderdag 10 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur 

 

Wat moet u meenemen?

  1. het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs dat door de basisschool is verstrekt of
  2. een kopie van het schooladvies en
  3. een geldig identiteitsbewijs van uw zoon/dochter.

 

Aanmelding via LDOS (voor reguliere leerlingen):

De ouder(s)/verzorger(s) gebruiken de (digitale) ouder-inlog van LDOS voor de aanmelding.

U ontvangt de toegangscode van de basisschool.

Na aanmelding ontvangt u in week 11 via e-mail een link naar het schoolspecifieke (aanvullende) aanmeldformulier.

 

Aanmelding op school voor leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning:

De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning (volgens het onderwijskundig rapport van de basisschool) maken een afspraak met de ondersteuningscoördinator, mevrouw C. Schoeren MSEN. Het maken van een afspraak is mogelijk vanaf dinsdag 22 februari via deze link.

 

De aanmelding van nieuwe leerlingen op school is mogelijk op de volgende momenten:

maandag 7 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur

dinsdag 8 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur

woensdag 9 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur

donderdag 10 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur 

 

Wat moet u meenemen?

  1. het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs dat door de basisschool is verstrekt of
  2. een kopie van het schooladvies,
  3. een geldig identiteitsbewijs van uw zoon/dochter en
  4. eventuele aanvullende relevante documenten (bv. onderzoeksrapport, behandelplan etc.).
     

Aanmelding van leerlingen met een herzien schooladvies
De aanmelding van leerlingen met een herzien schooladvies van de basisschool vindt plaats in week 21 van dinsdag 24 t/m woensdag 25 mei 2022.
 

Vragen?
Voor vragen over de aanmelding voor de brugklassen kunt u contact opnemen met de brugklascoördinator, mevrouw B. van den Broek, via het e-mailadres broek.b@lcl.nl.
Voor vragen over de aanmelding van leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw C. Schoeren MSEN, via het e-mailadres schoeren.c@lcl.nl.
 

Overige jaarlagen
De aanmelding van de nieuwe leerlingen voor de overige jaarlagen vindt plaats in week 21 van dinsdag 24 t/m woensdag 25 mei 2022.

Voor vragen over de aanmelding voor de overige jaarlagen kunt u contact opnemen met de betrokken jaarlaagcoördinator via het contactformulier op de website.