Aanmelden

Brugklas

De aanmelding van de nieuwe leerlingen voor de brugklassen havo, havo/vwo en gymnasium van het Lorentz Casimir Lyceum heeft plaatsgevonden in week 11 van maandag 15 t/m donderdag 18 maart.

  • Leerlingen met een havoadvies van de basisschool worden toegelaten tot de brugklas havo.
  • Leerlingen met een havo/vwo-advies van de basisschool worden toegelaten tot brugklas havo/vwo.
  • Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool worden toegelaten tot de brugklas havo/vwo of gymnasium.
     

Aanmelding van leerlingen met een herzien schooladvies en overige jaarlagen

De aanmeldingsperiode voor brugklasleerlingen met een herzien advies en/of voor nieuwe leerlingen vanaf leerjaar 2 is verstreken.
Er kunnen helaas geen nieuwe leerlingen meer worden geplaatst in havo 2, atheneum 2, gymnasium 2, atheneum 3, havo 4, vwo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6.
In de overige jaarlagen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met de heer drs. M.A.P. Braat via braat.m@lcl.nl.  

Voor vragen over de aanmelding van leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw C. Schoeren MSEN, via het e-mailadres schoeren.c@lcl.nl.