Aanmelden

Brugklas:
De aanmeldweek voor reguliere leerlingen voor de brugklas 2020-2021  is week 10. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De data en tijden zijn als volgt:

maandag 2 maart 2020 van 15.00 - 16.30 uur/18.30 - 20.30 uur
dinsdag 3 maart 2020 van 15.00 - 16.30 uur
woensdag 4  maart 2020 van 15.00 - 16.30 uur/18.30 - 20.30 uur
donderdag 5 maart 2020 van 15.00 - 16.30 uur

De aanmeldweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte is week 6.

U kunt hiervoor een afspraak maken met conrector de heer drs. M.A.P. Braat (braat.m@lcl.nl).

Als er enkel en alleen sprake is van dyslexie of dyscalculie dan kan uw kind zich aanmelden tijdens de aanmeldweek voor reguliere leerlingen. ​

Voor inlichtingen over de extra ondersteuning die het Lorentz Casimir Lyceum biedt, kunt u contact opnemen met ondersteuningscoördinator mevrouw C. Schoeren-Ordelmans MSEN (schoeren.c@lcl.nl).

Wat moet u meenemen?
1. Het ingevulde (blauw-witte) aanmeldformulier dat door de basisschool verstrekt*;
2. Een geldig identiteitsbewijs van uw zoon/dochter;
3. Eventuele aanvullende relevante documenten (bv. onderzoeksrapport, behandelplan etc.).

* Het Lorentz Casimir Lyceum is aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland. Leerlingen die buiten de regio van ons samenwerkingsverband wonen, hebben dit formulier niet ontvangen. Zij krijgen bij inschrijving een uitgebreider formulier uitgereikt. De ouders/verzorgers van deze leerlingen wordt verzocht bij de aanmelding ook een kopie van het schooladvies mee te brengen.

Overige jaarlagen:
Voor inlichtingen over de aanmelding voor de overige jaarlagen kunt u contact opnemen met de betrokken jaarlaagcoördinator via het contactformulier op de website.