Internationalisering

De samenleving is heden ten dage mondiaal. Studies en beroepen zijn al lang niet meer gebonden aan lokale of nationale grenzen. Geen enkele studie speelt zich nog louter af op Nederlandse bodem. Voor wetenschap en economie is het speelveld zo groot als de wereld zelf is. Globalisering is de trend. Het LCL wil leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Oriëntatie op en begrip voor diversiteit en de mondiale wereld horen daarbij.

In de les wordt veel kennis opgedaan vanuit een boek of van een website. Maar nog beter is het om met eigen ogen te zien of in de praktijk te ervaren hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe ziet een moskee er van binnen uit? Is de businesscultuur in Azië anders dan in Nederland? Hoe voelt een schooldag in Spanje? Met welke etiquette houd je rekening op een Marokkaanse markt? Hoe werkt de internationale diplomatie? Als leerlingen dit aan den lijve ondervinden ontstaat verwondering, zal motivatie toenemen en de leeropbrengst vele malen groter zijn.  Leerlingen kunnen echte ‘ervaringsdeskundigen’ worden.

Het Lorentz Casimir lyceum zet daarop in door middel van een uitgebreid programma aan internationaliseringsactiviteiten. In bijna elke jaarlaag kan de leerling hieraan deelnemen. In de brugklas vindt een uitwisseling plaats met een Duitse middelbare school uit Kempen. Leerlingen uit tweede klas (gymnasium) gaan naar Xanten, leerlingen uit de derde klas kunnen deelnemen aan een reis naar Lille, Bayeux of Verdun en leerlingen van de vierde klas kunnen deelnemen aan een reis naar Luik. In de vijfde klas kan worden deelgenomen aan studiereizen voor het vak Cambridge of Latijn. Hoogtepunt van de schoolcarrière is voor veel leerlingen van leerjaar 5 de buitenlandse reis naar Wenen, Barcelona, de Alpen, Rome of Poros.