Onderzoeksleerlijn

Leerlingen kijken van jongs af aan nieuwsgierig en onderzoekend naar de wereld: de waarom-vraag wordt vaak gesteld. Op het Lorentz Casimir Lyceum vinden we het belangrijk de onderzoeksvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en te stimuleren, van brugklas tot eindexamenklas. 

Komend jaar brengen we in kaart welke onderzoeksvaardigheden al aan bod komen bij de verschillende vakken in de verschillende jaarlagen. Daarnaast zal een leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkeld worden, zodat voor leerlingen, ouders en collega’s inzichtelijk gemaakt wordt hoe we leerlingen motiveren hun (creatieve) onderzoeksvaardigheden – van Quest in de brugklas tot hun profielwerkstuk in de eindexamenklas – te verdiepen en te verbreden.