Ouderbijdrage

Financiële bijdrage voor excursies en activiteiten

Scholen in Nederland ontvangen jaarlijks een onderwijsbudget van de Rijksoverheid. Deze financiering is bedoeld voor onderwijs en materialen, maar niet toereikend voor extra activiteiten en buitenschoolse evenementen. Daarom vraagt het Lorentz Casimir Lyceum, evenals andere scholen, een ouderbijdrage. Bijvoorbeeld voor de leerlingbegeleider op school en voor activiteiten die wij samen met ouders en leerlingen belangrijk vinden, zoals leerzame excursies, internationale reizen, speciale projecten, gastcolleges en workshops.Uw bijdrage voor het brugklaskamp

De introductiedagen van de eerstejaarsleerlingen vinden plaats in de tweede week van het schooljaar. Voor dit brugklaskamp vragen we de ouders om een bijdrage. Dit bedrag wordt na afloop van het kamp gefactureerd. U ontvangt van tevoren informatie over deze bijdrage. 

Uw bijdrage voor deelname aan activiteiten

Voor onze andere activiteiten geldt dat deelname vrijwillig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om reizen naar het buitenland en projecten als DELF Scolaire en Cambridge. Ook het huren van een kluisje is vrijwillig. Heeft u uw zoon of dochter ingeschreven voor een van de activiteiten of een kluisje? Dan is de bijdrage verplicht, deze wordt voorafgaand aan de activiteit gefactureerd. Uiteraard ontvangt u, voordat u en uw zoon of dochter een keuze maken, meer informatie over deze financiële bijdrage.

Uw vrijwillige bijdrage

In oktober kunt u uw vrijwillige bijdrage betalen via het digitale betalingssysteem WIS Collect. Het gaat dan om de activiteiten waarvoor een vrijwillige betaling geldt, zoals de mediatheek en bepaalde buitenschoolse activiteiten. Meer informatie over de hoogte en samenstelling van de vrijwillige bijdrage vindt u hier.

In deze korte instructievideo ziet u hoe u eenvoudig uw vrijwillige ouderbijdrage overmaakt via WIS Collect

 

Bijdrage voor introductie brugklas

De introductiedagen vinden in de tweede week van het schooljaar plaats. We vragen daarvoor van de ouders een bijdrage. Deze bijdrage wordt na de introductie gefactureerd via WisCollect.

Bijdrage voor andere activiteiten

Voor alle overige activiteiten (kluishuur, buitenlandse reizen, DELF Scolaire, Cambridge) is de deelname vrijwillig. In geval van deelname/inschrijving geldt een verplichte bijdrage die aan ouders wordt gecommuniceerd alvorens zij hun keuze maken. De bijdrage wordt voorafgaand aan de activiteit gefactureerd.