Ouderbijdrage

Doel van de ouderbijdrage

De financiële middelen die de school jaarlijks van het Rijk ontvangt, zijn ontoereikend om de activiteiten te organiseren die we samen met de ouders en leerlingen wensen. Daarom vraagt het Lorentz Casimir Lyceum een vrijwillige ouderbijdrage voor een aantal activiteiten. Wij streven ernaar deze ouderbijdrages beperkt in omvang te houden.

 

Vrijwillige ouderbijdrage op het Lorentz Casimir Lyceum

We maken onderscheid tussen de algemene vrijwillige ouderbijdrage (A), introductie brugklas (B) en extra diensten (C).

A. De vrijwillige ouderbijdrage is een geheel vrijwillige bijdrage voor de volgende zaken:

  • Excursies.  We hanteren één bedrag voor alle leerlingen voor de gehele schoolperiode.
  • Algemene zaken. Dit betreft buitenschoolse activiteiten (cultureel, sport, olympiades), verzekeringen, mediatheek, oudercommissie en de leerlingenraad.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt in oktober gefactureerd.

B. Introductie voor leerlingen van de brugklas wordt achteraf gefactureerd. Iedere leerling gaat in principe mee.
C. Extra diensten zijn onder meer buitenlandse reizen en het huren van een kluisje.

 

Bijdrage examengelden Cambridge en Delf

Examengelden voor versterkt taalonderwijs Cambridge en Delf Scolaire leiden wel tot een verplichte bijdrage door ouders bij deelname. De leerling kan zelf kiezen mee te doen. De examengelden worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt. 

Meer informatie over de hoogte en samenstelling van de vrijwillige bijdrage vindt u hier.

In deze korte instructievideo ziet u hoe u eenvoudig uw vrijwillige ouderbijdrage overmaakt via het digitale betalingssysteem WIS Collect.