Brainport School

Aandacht voor thema’s die onze regio onderscheiden

Het Lorentz Casimir Lyceum is lid van het samenwerkingsverband Brainport Scholen. Dat betekent dat we samenwerken met tien andere scholen en met bedrijven en organisaties in de regio. Samen zorgen we ervoor dat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de toekomst en de omgeving. In onze Brainport Regio spelen toptechnologie, design, innovatie en creativiteit een hoofdrol. Brainport Scholen onderscheiden zich door hun bijzondere aandacht voor deze thema’s.

21e-eeuwse vaardigheden

Als Brainport School besteden wij in ons schoolprogramma veel aandacht aan voorname 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, communiceren, plannen en organiseren en kritisch en innovatief denken. Daarnaast zetten we stevig in op thema’s als hightech, ondernemerschap, internationalisering, duurzaamheid en de relatie met de regio.

Projecten en activiteiten

Wij organiseren veel activiteiten waarmee leerlingen zich deze vaardigheden en thema’s eigen maken. Zoals Quest, 3D en Design, het BrainSport excellentieprogramma, Businessclass, versterkt talenonderwijs , buitenlandreizen, FIRST LEGO League, Tech Challenge en de Debatclub.  Daarmee staan we midden in de maatschappij en verbinden we ons met de wereld om ons heen.

Onze sterke punten

De toelatingscommissie van het samenwerkingsverband is van mening dat het Lorentz Casimir Lyceum een uitstekende startpositie heeft om zich als Brainport School verder te ontwikkelen. Volgens de commissie zijn dit onze sterke punten:

  • Brede integratie van vakken o.a. bij Quest
  • Ouderparticipatie bij onderwijs
  • Aanwezigheid van docent ontwikkelteams (DOT)
  • Internationale projecten en samenwerkingsverbanden
  • Visie op en beoordelingssystematiek van de 21-e eeuwse vaardigheden.

Meer informatie vindt u op:

https://brainporteindhoven.com

http://brainport-scholen.nl