Verlof aanvragen

Let op: te laat ingediende verzoeken worden niet ingewilligd.
De indientermijn geldt niet bij onvoorziene omstandigheden Kruis optie 1, 2 of 3 aan.

1. Eén dag i.v.m. bijzondere omstandigheden

Verlof voor rijexamen rechtstreeks doorgeven aan de heer Van Laarhoven, C-loge.

  • Vul onderstaande vragen volledig in.
  • Verstuur dit formulier minimaal één week van tevoren naar de jaarlaagcoördinator (JLC).
  • Toegekend verlof wordt vermeld in Magister.

2. Eén dag in verband met oriëntatie op studie en beroep

Maximaal twee verlofdagen voor beroepsoriëntatie per schooljaar in klas 4,5 en 6 buiten toetsweken.

  • Vul onderstaande vragen volledig in.
  • Verstuur dit formulier minimaal één week van tevoren naar de heer Van Laarhoven, C-loge.
  • Toegekend verlof wordt vermeld in Magister.

3. Verzoek om meerdaags verlof

Heeft u kinderen op andere scholen waarvoor hetzelfde verzoek wordt aangevraagd? Zo ja, welke school/scholen zijn dat?

  • Vul onderstaande vragen volledig in.
  • Verstuur dit formulier minimaal één week van tevoren naar de jaarlaagcoördinator (JLC).
  • Toegekend verlof wordt vermeld in Magister.