Om ervoor te zorgen dat uw formulieren correct bij ons aankomen, verzoeken wij u vriendelijk deze in te vullen via de Google Chrome of Microsoft Edge browser.

Met dit formulier kan voor een leerling verlof worden aangevraagd voor één of meer dagen.

Een aanvraag voor verlof wegens rij-examen of studie-oriëntatie wordt behandeld door de verzuimcoördinator, de heer Van Laarhoven. Alle overige aanvragen worden behandeld door de jaarlaagcoördinator.
Graag het verlof minimaal één schoolweek van tevoren aanvragen.
Toegekend verlof wordt in Magister geregistreerd.