Met dit formulier kan voor een leerling verlof worden aangevraagd voor één of meer dagen.

Een aanvraag voor verlof wegens rij-examen of studie-oriëntatie wordt behandeld door de conciërge, de heer Van Laarhoven. Alle overige aanvragen worden behandeld door de jaarlaagcoördinator.
Graag het verlof minimaal één schoolweek van tevoren aanvragen.
Toegekend verlof wordt in Magister geregistreerd.