Quest

Quest is de naam die we hebben gegeven aan een geheel eigen onderwijsvorm waarin leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en evalueren. Quest wordt gegeven in leerjaar 1,2 en 3. Je werkt in groepjes aan verschillende Quest-projecten.  De projecten starten vanuit een actueel of relevant vraagstuk en zijn vakoverstijgend. Ook digitale geletterdheid en burgerschapsvorming hebben een plek binnen Quest. Daarnaast werken leerlingen aan hun onderzoeksvaardigheden. Een gastles, bedrijfsbezoek of een workshop door een externe deskundige zorgen binnen Quest voor een verbinding met de wereld buiten de school. Elk project wordt afgesloten met een eindpresentatie.