Begeleiding

Persoonlijke begeleiding van onze leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum zich maximaal kunnen ontplooien en goede persoonlijke begeleiding krijgen, van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Onze docenten, mentoren en jaarlaagcoördinatoren zijn nauw bij de leerlingen betrokken. Ook biedt onze school deskundige begeleiding bij onder meer faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid of eventuele persoonlijke problemen. Ons aanbod op het gebied van begeleiding vindt u in het School OndersteuningsProfiel.

Behoefte aan extra ondersteuning of begeleiding?

Neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator mevrouw B. van Riemsdijk riemsdijk.b@lcl.nl of 040 – 290 94 20.