Ons verhaal, onze ambitie

Wie de Celebeslaan inrijdt ziet een kleine grootstedelijke school met ongeveer 1150 leerlingen, verscholen in het groen, op een prachtige – zo niet de mooiste – plek aan de rand van Eindhoven. Een plek die rust uitstraalt. Maar schijn bedriegt: er gaat een dynamische omgeving schuil waarin jongeren zich via havo, atheneum of gymnasium voorbereiden op een waardevolle positie in de maatschappij. Daar zijn kennis en vaardigheden voor nodig, maar ook is het belangrijk om sociaal en emotioneel sterk te zijn. De medewerkers van het Lorentz Casimir Lyceum begeleiden en stimuleren dat en dagen de leerling én zichzelf uit, elke dag, elke week.

Dit zijn wij

Het Lorentz Casimir Lyceum behoort tot de vier oudste Nederlandse lycea op algemene grondslag. Een school met een rijke historie. Dat klinkt door in het nu. Als Brainportschool voelen we ons thuis in deze hightech regio; er hangt een ondernemende en innovatieve geest met design denken als basis. Ons onderwijs beweegt zich dan ook langs de assen innovatie & technologie versus ondernemerschap & duurzaamheid (Sustainable Development Goals; SDG’s).

Onze kernwaarden

De resultaten passen bij onze ambities. Elk jaar horen we bij de top van de VO-scholen op onder ander het gebied van onze slagingspercentages. Een hecht en betrokken team wijst daarin de weg. Samen dagen we leerlingen uit om op ontdekkingstocht te gaan: intellectueel, in zichzelf en in de wereld. Leerlingen hebben veel keuzevrijheid en krijgen onderwijs aangeboden in een veilige omgeving. Op het Lorentz Casimir Lyceum kan en mag een leerling zichzelf zijn; we zijn een warme school, een hechte community. De kernwaarden zijn leidend voor het gedrag van leerlingen en ons als personeel: uitdaging, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, saamhorigheid, plezier en respect.

Onze toekomst

De wereld is continu in beweging en onze school gaat mee in deze veranderende wereld, schudt steeds zijn veren op en zet stappen naar voren om een optimaal klimaat te realiseren. Binnenkort is dat nieuwe huisvesting. Deze is groen, qua omgeving én energiegebruik. Ons nieuwe gebouw is bijna ener-ieneutraal. En leren in het groen geeft rust en energie! Er ligt een zee aan mogelijkheden voor een prachtige toekomst.

Innovatie

Om de aansluiting te houden met de maatschappij en de leerling van nu en morgen is innovatie het sleutelwoord. Die weg slaan we nu in. Onze havo is een ijzersterk onderwijsconcept dat eigen aandacht verdient. Leerlingen gaan aan de slag met realistische uitdagingen in samenwerking met vervolgonderwijs en werkveld. Daar ligt de uitdaging voor deze slimme doeners. Dit motiveert leerlingen die naast het vergroten van theoretische kennis graag praktijkgericht bezig zijn. Atheneum en gymnasium bereiden leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Ze krijgen meer keuzevrijheid; naast het reguliere rooster kunnen leerlingen zich ontwikkelen op thema’s die ze zelf belangrijk vinden. Er worden extra activiteiten aangeboden die passen bij hun talent-ontwikkeling. In beide onderwijsconcepten wordt de onderzoekende geest van de leerlingen keer op keer aangesproken. In het havo-concept leren leerlingen praktijkgericht onderzoek uit te voeren, terwijl vwo-leerlingen ook het verschil gaan zien tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.

Talentontwikkeling van onze leerlingen

We zijn trots op al onze leerlingen en iedereen mag op deze school succes-ervaringen opdoen. Alle opleidingen zijn even sterk. Anders, maar even sterk. We leiden leerlingen niet alleen op voor een diploma, we helpen bij het ontwikkelen van die talenten die ze nu en straks nodig hebben in de maatschappij en het vervolgonderwijs. De talentenontwikkeling van de leerlingen maken we visueel in hun talentenpaspoort. Leerlingen worden dus niet alleen opgeleid voor een diploma, maar zetten ook in op 21e-eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid. Leerlingen vinden zo de weg in de maatschappij en stappen goed voorbereid in het vervolgonderwijs.

Extra vakken en uitdagingen

Leerlingen worden in hun ontwikkeling begeleid door docenten die de weg wijzen en ondersteunen. Het Lorentz Casimir Lyceum zet de wereld open door leerlingen kennis te laten maken met tal van extra vakken, activiteiten en realistische uitdagingen. Met onze partners organiseert school onder andere olympiades, Interlycealen en krijgt de leerling een beeld van de wereld van robotica. Op alle vlakken dagen we leerlingen uit. Samen zorgen we ervoor dat ze het beste uit zichzelf halen. Wat het beste is, dat bepalen ze zelf; wij vinden het ook belangrijk dat leerlingen een mooie tijd hebben en zich gelukkig voelen. Op school werken jongeren aan hun toekomst en worden vriendschappen gevormd. Wij zijn ook gewoon een leuke school. En dat helpt enorm bij het leren!

Extra begeleiding

Is er extra zorg nodig, dan is die aanwezig. Onze school kent een sterk begeleidingsteam, met specialisaties in onder andere hoogbegaafdheid, dyslexie en faalangst. Jongeren van vandaag worden geconfronteerd met veel afleiding en keuzes. Daarnaast ontwikkelen leerlingen zich in hun eigen tempo. Daarom biedt het Lorentz Casimir Lyceum een tweejarige brugperiode met vier mogelijkheden aan, zodat leerlingen langer de tijd krijgen om de juiste keuze te maken voor een niveau dat bij ze past; havo, havo/vwo, atheneum of gymnasium. Het doel van deze tweejarige brugperiode is leerlingen de tijd te geven om goed te kunnen landen in het voortgezet onderwijs. We begeleiden alle leerlingen op hun weg naar volwassenheid om de wereld open tegemoet te treden. Samen zorgen we ervoor dat ze er klaar voor zijn. Het Lorentz Casimir Lyceum ziet je staan en daagt je uit, op elke etappe van deze prachtige ontdekkingsreis.’