Inspectie

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

11.1
11.2

Het Lorentz Casimir Lyceum valt onder de Inspectie van het onderwijs. Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij www.onderwijsinspectie.nl en info@owinsp.nl.

De vraagbaak voor ouders over onderwijs is het telefoonnummer 088-6050101. De contactinspecteur voor onze school is mw. B. Renne: telefoonnummer 088-6696000.

Een school bereikt resultaten op allerlei gebied: cognitief, sociaal, competentiegericht. De inspectie voor het onderwijs meet een aantal aspecten daarvan. Deze vindt u op de opbrengstenkaart op de website van de inspectie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Onderwijsinspectie verzamelen gegevens van scholen. Er is een website waar alle relevante school – gegevens bekeken kunnen worden en vergeleken met andere scholen: www.onderwijsinspectie.nl.

De inspectie voor het onderwijs heeft het Lorentz Casimir Lyceum het predicaat ‘goed’ toegekend. Daarnaast hebben scholen voor VO een eigen verantwoordingssite die deels door de inspectie, deels door de school zelf gevuld wordt. Daarin wordt over veel meer aspecten verantwoording afgelegd dan op de site van de inspectie. U vindt allerlei relevante informatie over het Lorentz Casimir Lyceum op www.scholenopdekaart.nl.