Waar staat het Lorentz Casimir voor?

Bijgewerkt op: 17 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het Lorentz Casimir Lyceum is in 1996 voortgekomen uit een fusie tussen het Lorentz Lyceum en het Rommert Casimir Havo. Het Lorentz Lyceum werd in 1929 opge – richt door ouders die voor hun kinderen onderwijs op algemene grondslag wensten. Het Rommert Casimir Havo is gesticht in 1946 als Middelbare Meisjes School op christelijke grondslag en werd in 1968 omgevormd tot havo op algemene grondslag.

Het huidige Lorentz Casimir Lyceum wordt bestuurd door de Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Eindhoven.

 

Onze missie - Waar staan we voor?

In  de  continu  veranderende  wereld  wordt  de  jong  volwassene  begeleid  bij  het  ontdekken  en  het  verder  ontwikkelen  van  zijn  kennis  en  talenten.  Het  behalen  van  een  havo-,  atheneum-  of  gymnasiumdiploma  staat  centraal,  wat  de  basis  legt  voor  een  vervolgopleiding.  De  leerling  is  daarnaast  goed  toegerust om actief deel te nemen aan de veranderende maatschappij.Binnen het Lorentz Casimir Lyceum is het belangrijk dat leerlingen leren:   

 • zichzelf uit te dagen om het maximale uit zichzelf te halen;
 • nieuwsgierig te zijn en een onderzoekende houding te laten zien;
 • verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces;
 • respect te hebben voor en open te staan voor meningen van anderen;
 • de talenten van anderen te zien, zodat ze beter kunnen samenwerken met anderen;
 • vrienden te maken en samen een fijne tijd op school te hebben.

Onze visie - Waar gaan we voor?

Onze visie is gebaseerd op bovenstaande waarden. Ze staan centraal in onze wijze van samen leren en samen werken:

 1. Wij ZIEN de leerling staan, want wij
 • zijn nieuwsgierig naar die leerling en leerlingen zijn nieuwsgierig naar de ander; 
 • waarderen talenten;   
 • helpen als het nodig is;   
 • zorgen voor een plezierige sfeer om in te leren en te werken;   
 • zijn trots;
 • iedereen mag er zijn en iedereen krijgt bij ons de beste kansen.
 1. Wij DAGEN de leerling uit, want wij
 • bereiden hen voor op de toekomst;   
 • geven hen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;   
 • laten die leerling eigen keuzes maken;   
 • stimuleren hen om goed te presteren en tegelijkertijd te werken aan persoonlijke ontwikkeling;
 • laten hen actief deelnemen aan de snel veranderende wereld buiten de school, zowel regionaal, in onze Brainport regio, nationaal als internationaal.