Lesgebonden activiteiten

Onze ambities reiken verder. We willen je naast de standaard lessen extra activiteiten binnen de lessen aanbieden om je uit te dagen en je talenten verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je naast vakkennis nog extra vaardigheden aanleert, om zo beter voorbereid te zijn op je vervolgstudie. Wij streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. In het vierjaarlijks inspectieonderzoek (2018) heeft de school de waardering ‘goed’ verkregen voor de realisatie van onder andere deze extra activiteiten. 

Cambridge Certificate en DELF Scolaire

Steeds meer leerlingen willen gaan studeren in het buitenland of ambiëren een internationale carrière. Ieder jaar vertrekt een aantal leerlingen na hun examen naar het buitenland om te gaan studeren aan gerenommeerde instituten. Versterkt talenonderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. Voor Engels kunnen leerlingen het Cambridgeprogramma volgen, voor Frans DELF Scolaire.

DELF Scolaire

Voor Frans kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Scolaire. Dit is een internationaal erkend diploma. Het niveau B2 toont aan dat zij hun studie Frans hebben afgesloten op het niveau waarmee ze in Frankrijk of Franstalige landen kunnen instromen in het hbo of de universiteit. De leerlingen die kiezen voor DELF krijgen in de vijfde en zesde klas één uur extra Frans per week. Hiervoor wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Voor het examen wordt wel een verplichte ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor deze externe examens bedragen eenmalig maximaal €145,- voor DELF en worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt.

Cambridge

In de eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen versterkt Engels, Cambridge PRE. Dat houdt o.a. in dat er in de lessen voornamelijk Engels wordt gesproken. Vanaf het derde leerjaar wordt, zowel op havo als vwo, aan de getalenteerde leerlingen het Cambridgeprogramma aangeboden, Cambridge PRO, ter voorbereiding op het Cambridge Certificate in Advanced English (C1). Dit is een officieel en internationaal erkend certificaat. Aansluitend kunnen leerlingen in vwo-5, zich voorbereiden op het Certificate of Proficiency in English (C2), waarvan het eindniveau wordt gekwalificeerd als ‘near-native‘. Hiervoor wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Voor het examen wordt wel een verplichte ouderbijdrage gevraagd. De kosten voor deze externe examens bedragen eenmalig ongeveer €250,- voor Cambridge en worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt.

Programma BrainSport

Kenmerkend voor het Lorentz Casimir Lyceum is de extra aandacht voor bèta en techniek. We bieden ‘excellente’ leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan BrainSport, een extracurriculair programma met gastcolleges, praktische opdrachten, excursies en verdiepingsopdrachten.

BrainSport Junior

De lessen van BrainSport Junior gaan deels over wat het betekent om slim te zijn, verder ligt de nadruk op verrijking. De leerlingen gaan aan de slag met de leerlijn Big History. Ze onderzoeken hier de geschiedenis van het universum en de mensheid vanaf de oerknal tot het heden. Hierin komen allerlei vakken terug die niet tot het standaard curriculum behoren zoals sterrenkunde, filosofie en psychologie. De lessen van BrainSport Junior vinden plaats tijdens de reguliere lessen. De geselecteerde leerlingen missen hierdoor wekelijks één of twee reguliere lessen. Ook worden gastlessen en excursies buiten school georganiseerd. Om de juiste leerlingen voor dit programma te selecteren worden alle brugklasleerlingen met een vwo-advies getest door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Samen met andere gegevens, zoals eventueel een extern onderzoek, wordt gekeken welke brugklasleerlingen uitgenodigd worden voor BrainSport Junior. Het programma loopt vanaf de brugklas tot en met klas drie en wordt aangestuurd door onze hoogbegaafdheidscoördinator.

BrainSport Senior

Sinds 2012 bestaat voor bovengemiddeld geïnteresseerde of getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw vwo het excellentieprogramma BrainSport Senior. In een pre-academische leeromgeving maken leerlingen kennis met toegepaste wetenschap en bijzondere theorieën. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en verdieping en verbreding van kennis wat betreft de bètavakken.

Business Class

De LCL Business Class (BC) is een 1-jarig ervaringsprogramma voor gemotiveerde leerlingen in havo-4 met het vak bedrijfseconomie in hun profiel. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden via een sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek. Vervolgens vindt de selectie plaats op basis van vastgestelde criteria. Het programma bestaat uit een theoretisch oriënterend deel met een serie van excursies, gastcolleges en workshops door externe professionals. Daarnaast is er een praktisch ondernemend deel waarin leerlingen in groepsverband een onderneming opzetten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de totale onderneming, zo bepalen ze zelf welk product zij gaan verkopen, maar ook de marketing, financiering en administratie is in eigen handen. In het proces ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals ondernemend denken, presenteren, samenwerken en (zelf)reflecteren. Leerlingen worden bij goed functioneren aan het eind van leerjaar 4 beloond met het officiële LCL Business Class certificaat. Bovendien hebben ze door het met goed gevolg afronden van deze module aan hun profielwerkstuk havo voldaan (studielast 80 uur).

Drone vliegen

In de brugklas gaan we tijdens het vak 3Design met drones vliegen. Drones zijn onderdeel van de toekomst en daarom kijken we naar deze techniek en toepassingen van deze techniek. In verschillende opdrachten leer je van alles over de techniek van drones, en mag je gaan racen met drones, waarbij je verschillende obstakels tegenkomt. Buiten de les kun je mee doen met school aan de Drone cub. In 2021 hebben leerlingen van onze school de finale gewonnen. 

Quest

Quest is de naam die we hebben gegeven aan een geheel eigen onderwijsvorm waarin leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en evalueren. Quest wordt gegeven in leerjaar 1,2 en 3. Je werkt in groepjes aan verschillende Quest-projecten.  De projecten starten vanuit een actueel of relevant vraagstuk en zijn vakoverstijgend. Ook digitale geletterdheid en burgerschapsvorming hebben een plek binnen Quest. Daarnaast werken leerlingen aan hun onderzoeksvaardigheden. Een gastles, bedrijfsbezoek of een workshop door een externe deskundige zorgen binnen Quest voor een verbinding met de wereld buiten de school. Elk project wordt afgesloten met een eindpresentatie. 

Design en 3Design

In de onderbouw zijn de vakken handvaardigheid en techniek samengevoegd tot het nieuwe vak 3Design. Je leert de basistechnieken uit de vakken handvaardigheid en techniek en ontwikkelt op basis daarvan nieuwe producten. In de bovenbouw hebben we het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) getransformeerd tot het vak ‘design’. We willen daarmee bereiken dat je minder consumptief bezig bent met cultuur, maar creatief en innovatief werkt aan de vormgeving van kunst-, cultuur- en designproducten.

IMG-20230411-WA0045

Internationalisering

Onze samenleving beperkt zich allang niet meer tot de landsgrenzen: globalisering is een feit in de hedendaagse wereld. Daarom is het belangrijk dat we leerlingen voorbereiden om te leren, werken en wonen in een ander land, of om in eigen land binnen een internationale context te kunnen functioneren. De school biedt tal van activiteiten aan om de horizon te verruimen. Deze beginnen al in de brugklas, met een uitwisseling met een school in Kempen, waar leerlingen een dagje meemaken uit het leven van onze oosterburen. Met een zekere regelmaat gaan groepen leerlingen met de sectie geschiedenis naar Bayeux. We gaan met verschillende groepen een dagje weg, waar onder bijvoorbeeld de talenreizen naar Lille en Keulen. Met leerjaar 4 gaan we met de sectie Frans naar Namen (Namur).

Voor een grote groep bovenbouwleerlingen zijn er naast deze activiteiten ook de buitenlandse reizen. Dit jaar zullen deze plaatsvinden in de week na de carnavalsvakantie. Die leiden naar belangrijke Europese steden als Berlijn, Krakow of misschien wel Parijs. Elke reis is gekoppeld aan een specifiek thema, zoals kunst en cultuur, diplomatie, sport et cetera. Het LCL vindt het belangrijk dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de reizen. Indien de kosten van de reizen een onoverkomelijk probleem vormen, kunt u contact opnemen met de rector om de mogelijkheden te bespreken. De bestemmingen worden elk jaar aan de groepsgrootte aangepast. De precieze bestemmingen zullen dan ook in het najaar tijdens een bijeenkomst worden gepresenteerd.

Extra aandacht voor taal en rekenen

In toenemende mate wordt in den lande zorg geuit over de taal- en rekenvaardigheden van onze scholieren. Het Lorentz Casimir Lyceum spant zich in om die vaardigheden op peil te brengen. In klas 1 is er een extra lesuur wiskunde en Nederlands (per vak een half jaar één extra les in de week). Binnen het vak wiskunde wordt vooral rekenvaardigheid van de basisschool op peil gebracht en onderhouden, later in samenhang met de vakken natuurkunde en economie. Gedurende het jaar volgen we de verbetering van het niveau met gevalideerde testen. Leerlingen van havo 4 zonder wiskunde in hun pakket krijgen een jaar lang een extra uur rekenen op de lessentabel. Voor anderstalige leerlingen is er in de onderbouw en in de bovenbouw een groep Taalondersteuning. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het verwerven van (school)taal, zowel mondeling als op schrift. Leerlingen gaan aan de slag met authentiek en actueel Nederlandstalig aanbod om samen meer grip te krijgen op de Nederlandse taal door het vergroten van hun woordenschat en gevoel voor het Nederlands.

Lorentz Casimir Lyceum Brochure Promotie Website 2023 - Foto Dave van Hout-9414

Gymnasium

In onze gymnasiumbrugklassen maken de leerlingen kennis met de klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Kennis van onze klassieke cultuur zorgt voor een scherp inzicht in het hier en nu en geeft leerlingen een zeer brede en gedegen basis in hun algemene ontwikkeling. Het vertalen uit het Latijn en Grieks ontwikkelt hun analytisch en creatieve vermogen; dit versterkt het begrijpen en aanleren van andere talen en helpt bovendien bij het oplossen van moeilijke vraagstukken bij andere (ook exacte) vakken. Het gymnasium neemt je mee naar de mythologie, kunst, architectuur, toneel, geschiedenis en filosofie van de Grieken en Romeinen, waardoor leerlingen de wereld om zich heen in perspectief leren zien. In onze ogen zijn de klassieke talen springlevend!