Het onderwijs op het Lorentz Casimir Lyceum

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het Lorentz Casimir Lyceum leidt op voor het eindexamen havo, atheneum en gymnasium. De afdeling Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) geeft een algemeen vormende opleiding van vijf jaar, waarvan het diploma toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs of een doorstroming naar vwo 5. De havist is een slimme leerling die bij voor – keur leert door ervaring en dingen doen.

Het atheneum vormt samen met het gymnasium het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo). Dit is een zesjarige opleiding, waarvan het diploma toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. De vwo’er zoekt inhoudelijke verdieping waarmee hij zich voorbereidt op een meer academisch getinte studie. De gymnasiumleerling kiest ervoor zich naast het vwo-profiel te oriënteren op de talen en de cultuur van de klassieke oudheid, die mede de bakermat zijn van onze huidige cultuur en moraal.