Facultatief onderwijsaanbod

Bijgewerkt op: 31 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het beheersen van vakkennis en de bijbehorende vaardigheden is een belangrijke voorwaarde om te slagen in een toekomstige studie en/of beroep. De school streeft er dan ook naar om kwalitatief hoogstaande vaklessen aan te bieden. De ambities van het Lorentz Casimir Lyceum reiken echter verder. We willen naast het gangbare curriculum extra uitdaging mogelijk maken in de vorm van diverse onderwijsprogramma’s en activiteiten, waarbij leerlingen kunnen excelleren op specifieke vakgebieden. In het vierjaarlijks inspectieonderzoek (2018) heeft de school de waardering ‘goed’ verkregen voor de realisatie van bovengenoemde ambities. We lichten de belangrijkste van die onderwijsprogramma’s hier toe.

Cambridge Certificate en DELF Scolaire

Steeds meer leerlingen willen gaan studeren in het buitenland of ambiëren een internationale carrière. Ieder jaar vertrekt een aantal leerlingen na hun examen naar het buitenland om te gaan studeren aan gerenommeerde instituten. Versterkt talenonderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. Voor Engels kunnen leerlingen het Cam - bridgeprogramma volgen, voor Frans DELF Scolaire.

Cambridge

In de eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen versterkt Engels, Cambridge PRE. Dat houdt o.a. in dat er in de lessen voornamelijk Engels wordt gesproken. Vanaf het derde leerjaar wordt, zowel op havo als vwo, aan de getalenteerde leerlingen het Cambridgeprogramma aangeboden, Cambridge PRO, ter voorbereiding op het Cambridge Certificate in Advanced English (C1). Dit is een officieel en internationaal erkend certificaat. Aansluitend kunnen leerlingen in vwo 5, zich voorbereiden op het Certificate of Proficiency in English (C2), waarvan het eindniveau wordt gekwalificeerd als ‘near-native‘.

DELF Scolaire

Voor Frans kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Scolaire. Dit is een internationaal erkend diploma. Het niveau B2 toont aan dat zij hun studie Frans hebben BREED ONDERWIJSAANBOD 2 12 SCHOOLGIDS 2022 / 2023 - LORENTZ CASIMIR LYCEUM afgesloten op het niveau waarmee ze in Frankrijk of Franstalige landen kunnen instromen in het hbo of de universiteit. De leerlingen die kiezen voor DELF krijgen in de vijfde en zesde klas één uur extra Frans per week. Voor dit versterkt taalonderwijs wordt geen vrijwillige bijdrage gevraagd. Examengelden hiervoor leiden wel tot een verplichte bijdrage door ouder(s)/ verzorger(s) bij deelname. De kosten voor deze externe examens bedragen eenmalig ongeveer € 250,- voor Cambridge en maximaal € 145,- voor DELF en worden door de school afgedragen aan het instituut dat de examens afneemt.

LCL BrainSport

Kenmerkend voor het Lorentz Casimir Lyceum is de extra aandacht voor bèta en techniek. We bieden ‘excellente’ leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan BrainSport, een extracurriculair programma met gastcolleges, praktische opdrachten, excursies en verdiepingsopdrachten.

BrainSport junior

De lessen van BrainSport Junior gaan deels over wat het betekent om slim te zijn, verder ligt de nadruk op verrijking. De leerlingen gaan aan de slag met de leerlijn Big History; ze onderzoeken hier de geschiedenis van het universum en de mensheid vanaf de oerknal tot het heden. Hierin komen allerlei vakken terug die niet tot het standaard curriculum behoren zoals sterrenkunde, filosofie en psychologie. De lessen van BrainSport Junior vinden plaats tijdens de schooldag; geselecteerde leerlingen missen hierdoor wekelijks één of twee reguliere lessen. Ook worden er gastlessen en excursies buiten school georganiseerd. Om de juiste leerlingen voor dit programma te selecteren worden alle brugklasleerlingen met een vwo-advies getest door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Samen met andere gegevens, zoals eventueel een extern onderzoek, wordt gekeken welke brugklasleerlingen er uitgenodigd worden voor BrainSport Junior. Het programma loopt vanaf de brugklas tot en met klas drie en wordt aangestuurd door onze hoogbegaafdheidscoördinator.

BrainSport senior programma

Sinds 2012 bestaat voor bovengemiddeld geïnteresseerde of getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw vwo het excellentieprogramma BrainSport senior.  In een preacademische leeromgeving maken leerlingen kennis met toegepaste wetenschap en bijzondere theorieën. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en verdieping en verbreding van kennis wat betreft de bètavakken.

Olympiades

Olympiades zijn wedstrijden die leerlingen de kans bieden om hun talenten (verder) te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen. Leerlingen kunnen zo hun kennis en vaardigheden buiten de reguliere lesstof testen en zich meten met de besten van het land. Sinds 2012 draagt het Lorentz Casimir Lyceum het predicaat Olympiadeschool. In de bovenbouw nemen veel leerlingen deel aan verschillende nationale olympiades bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. De olympiades zijn behalve een prima promotie voor de betrokken vakken ook een goede voorbereiding op de examens.

De onderbouw heeft haar eigen variant hiervan: de IJSO (International Junior Science Olympiade), de OESO (European Union Science Olympiad), de Natuurkunde Olympiade Junior en de Biologie Olympiade Junior. Bij de internationale Kangoeroe wiskundewedstrijd en de olympiades behaalt onze school met regelmaat een landelijke podiumplaats, waarna winnende leerlingen ook met regelmaat mogen meedingen naar de internationale topposities!

Business Class

De LCL Business Class (BC) is een 1-jarig ervaringsprogramma voor gemotiveerde leerlingen in havo 4 met het vak bedrijfseconomie in hun profiel. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden via een sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek. Vervolgens vindt de selectie plaats op basis van vastgestelde criteria. Het programma bestaat uit een theoretisch oriënterend deel met een serie van excursies, gastcolleges en workshops door externe professionals. Daarnaast is er een praktisch ondernemend deel waarin leerlingen in groepsverband een onderneming opzetten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de totale onderneming, zo bepalen ze zelf welk product zij gaan verkopen, maar ook de marketing, financiering en administratie is in eigen handen. In het proces ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals ondernemend denken, presenteren, samenwerken en (zelf)reflecteren. Leerlingen worden bij goed functioneren aan het eind van leerjaar 4 beloond met het officiële LCL Business Class certificaat. Bovendien hebben ze door het met goed gevolg afronden van deze module aan hun profielwerkstuk havo voldaan (studielast 80 uur).

First Lego League (FLL) / First Tech Challenge (FTC) / Drone Cup

FLL: de First Lego League is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. Meerdere onderbouwgroepjes ontwikkelen een robot. Als basis wordt Legomateriaal gebruikt. De groepjes nemen deel aan een regionale competitie met hun zelfgemaakte robot.

FTC: de First Tech Challenge is een jaarlijkse, internationale robotcompetitie. Leerlingen werken in teams van maximaal 15 personen samen. Ze ontwerpen, bouwen en programmeren een robot die zowel bestuurd moet worden, maar ook autonoom moet kunnen bewegen. Met hun robot starten ze een competitie en dingen mee naar prijzen voor creativiteit, samenwerking, uitvoering en prestatie. Zowel in 2020 als in 2021 zijn leerlingen van onze school eerste van Nederland geworden. In 2022 hebben onze leerlingen Nederland mogen vertegenwoordigen op de wereldfinales
in de Verenigde Staten.

Drone Cup: drones zijn onderdeel van de toekomst en drones zijn een prachtige ingang om met leerlingen te kijken naar techniek en toepassingen van techniek. In verschillende opdrachten leren leerlingen van alles over de techniek van drones, en mogen ze gaan racen met drones, waarbij ze verschillende obstakels tegenkomen. In 2021 hebben leerlingen van onze school de finale gewonnen.

Debatgroep

Van de herfstvakantie tot aan de provinciale voorronde van de debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis (meestal februari/maart) komen de leden van de debatgroep wekelijks bijeen om zich te scholen op het gebied van presenteren, debatteren en speechen. Uit de groep worden leerlingen geselecteerd die ons vertegenwoordigen bij de scholierendebatwedstrijd van BNNVARA. Onze debatgroep is zeer succesvol en heeft al menig prestigieuze wedstrijd winnend afgesloten, waaronder (tweemaal) de live op tv uitgezonden finale van de scholierendebatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis met de winnende speech.