GYMNASIUM EN GYMNASIUMPLUS

Je kan vanaf de brugklas starten in een gymnasiumbrugklas. Hierdoor kun je ook meteen beginnen met de klassieke taal Latijn. Het is fijn om in het juiste profiel te starten. We hebben hier als school ook positieve ervaringen mee. Vaak starten er bij ons meerdere gymnasiumbrugklassen tegelijk.

Waarom gymnasium?

De oorsprong van Europa ligt in Griekenland en Italië. Bij het ontdekken van de cultuur van de Grieken en de Romeinen merk je dat er een nieuwe wereld voor je opengaat. Zaken die je tot nu toe als vanzelfsprekend aannam, komen in een heel ander daglicht te staan. De Grieken en de Romeinen hebben namelijk een groot erfgoed nagelaten aan de huidige bewoners van Europa.

Wat leer je in de brugklas van het gymnasium

In de brugklas van het gymnasium maak je kennis met goden zoals Aphrodite, Jupiter, Mars, Juno en Hades. Je leert over de held Hercules en je leest al in het Latijn over Romulus en Remus, de stichters van Rome. Je hoort mooie en ontroerende verhalen en je ontdekt op welke wijze de Romeinen en de Grieken tempels bouwden voor hun goden. Daarbij zul je zien dat veel moderne gebouwen nog kenmerken hebben van hun Romeinse en Griekse voorgangers. Naast de cultuur leer je in de gymnasiumbrugklas ook de taal van de Romeinen, het Latijn.

Gymnasium Plus

Wil je meer uitdaging dan je nu krijgt op de basisschool? Of ben je misschien hoogbegaafd? Vind je het leuk om op school tijd te krijgen om je eigen interesses en vragen te onderzoeken, op jouw manier? Lijkt het je fijn om samen met andere kinderen in de klas te zitten die net als jij toe zijn aan wat extra’s op school? Dan is Gymnasium Plus iets voor jou!

De docenten die lesgeven aan deze klas gaan wat sneller door de gewone lesstof heen. Zo ontstaat tijd om met klasgenoten door middel van onderzoek je te verdiepen in vragen die jou interesseren. Verder staan er diverse leuke excursies op het programma. Je krijgt een mentor die veel weet van jouw ontwikkeling, die jou kan ondersteunen bij je leerproces en je kan begeleiden op sociaal emotioneel vlak. Om zeker te weten dat je op de goede plek terecht komt, maak je bij ons op school vóór de aanmelding gratis de Intelligentie Structuur Test (IST). Je kunt je hieronder opgeven voor deelname aan de IST. De test wordt afgenomen op woensdag 21 februari 2024. Je kunt hem in de ochtend of in de middag maken.

Heb je vragen?
Stel ze op onze Open Dag, op 27 januari 2024 of kom naar de informatieavond gymnasium op 7 februari 2024 van 19.00 tot 20.30 uur.

Klassieke talen en Grieks

In het tweede schooljaar krijg je naast Latijn ook Grieks. Voor de bovenbouw kiezen de leerlingen minimaal één klassieke taal om hun middelbare schoolexamen met het predicaat ‘gymnasium’ af te sluiten.

Klassieke Culturele Vorming

Klassieke culturele vorming zit verweven in onze vakken Latijn en Grieks. Hierdoor hoef je op het gymnasium niet het vak CKV te volgen in de bovenbouw.

Bètavakken

Heb je als leerling interesse in wiskunde? Dan is het voor jou goed om te weten dat op het Lorentz Casimir Lyceum speciale aandacht uitgaat naar de exacte, wiskundige vakken, zoals wiskunde A/B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, informatica.
Leerlingen met een natuurprofiel (natuur & techniek, natuur & gezondheid) volgen in het vijfde jaar het extra vak Science-quest (in de scheikundelessen). Science-quest is een vereenvoudigde vorm van wetenschapsfilosofie en proeven vanuit de bètavakken.

Meerbegaafdheid

We bieden voor deze leerlingen extra uitdaging en begeleiding, zowel in de onder- als in de bovenbouw. We begeleiden leerlingen bij hun executieve functies, zoals ‘leren leren’ en zelfsturing zodat leerlingen een adequate leer- en werkhouding krijgen.

Profielkeuzes

 Vanaf het vierde jaar start je binnen het gekozen profiel. Onze schooldecaan helpt je bij jouw oriëntatie op studie en beroep. Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt jou in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding. Het vakkenpakket hangt af van de profielkeuze. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen:

  • Natuur & techniek
  • Natuur & gezondheid
  • Economie & maatschappij
  • Cultuur & maatschappij

Introductiedag leerlingen vwo 4

Na de profielkeuzes kom je weer in nieuw samengestelde klassen terecht. We vinden het daarom belangrijk dat jullie elkaar meteen goed leren kennen tijdens een introductiedag in Aquabest. Die zal op een vrijdag in de eerste schoolweken plaatsvinden.

Olympiadeschool

Op onze school staat de individuele talentontwikkeling van onze leerlingen centraal. Daarom nemen wij deel aan olympiades: landelijke wedstrijden voor havo- en vwo-scholieren op het gebied van bijvoorbeeld scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Leerlingen die hieraan deelnemen krijgen de gelegenheid zich extra goed te verdiepen in het betreffende vak. Vervolgens kunnen zij hun talenten in de olympiade uitdragen en steeds een ronde verder komen.

Olympiadekeurmerk

Het Lorentz Casimir Lyceum is een Olympiadeschool en heeft het Olympiadekeurmerk. Dit toont aan dat de olympiades op onze school breed gedragen worden en niet afhankelijk zijn van één docent.

Extra talen

Wist je dat je op onze school een extra taal op jouw diploma kunt laten zetten? Je volgt de lessen dan niet op het Lorentz Casimir Lyceum, maar we faciliteren wel de mogelijkheid dat het uiteindelijk een cijfer op jouw diploma is. Denk aan Spaans, Italiaans, Russisch, Pools.