Aansprakelijkheid

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

De school neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor leerlingen die zich buiten de schooltijden op het schoolterrein of de sportterreinen bevinden, noch voor hun eigendommen. Evenmin draagt de school verantwoordelijkheid voor beschadiging van fietsen en bromfietsen in de stalling en voor diefstal. De ouders wordt dringend aangeraden jassen, jacks en gymkleding van hun kinderen duidelijk te merken om verlies te voorkomen. De ouders zijn aansprakelijk voor vernielingen, door hun kinderen in de school of op het schoolterrein aangebracht. Door leerlingen veroorzaakte schade aan eigendommen van de school, waaronder schoolboeken, dient door ouders te worden vergoed. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor activiteiten die door leerlingen zelf en/of ouders zijn georganiseerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.