Verzekeringen

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Als een leerling in schoolverband een ongeval overkomt, moet dit meteen aan de financiële administratie van de school worden gemeld. De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, die geldt voor alle leerlingen gedurende hun verblijf op school en ook gedurende de tijd dat zij op weg van huis naar school of van school naar huis zijn. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die schade aan zaken en/of personen dekt die het gevolg is van nalatigheid van de school.

Voor buitenlandse reizen heeft de school een zeer beperkte reisverzekering en geen annuleringsverzekering afgesloten. Wij adviseren als school dat leerlingen die met een buitenlandse reis meegaan zelf een reisverzekering en annuleringsverzekering afsluiten. Met name de reisverzekering is van groot belang.