Medezeggenschapsraad

Praat en beslis mee in de Medezeggenschapsraad

Wilt u meepraten, adviseren en zelfs meebeslissen over de gang van zaken op het Lorentz Casimir Lyceum? In gesprek gaan met de directie, uw standpunten kenbaar maken en voorstellen doen? Dat kan. In de Medezeggenschapsraad (MR) wordt over alle mogelijke aangelegenheden en voorgenomen besluiten gesproken, gediscussieerd en gestemd. Bijvoorbeeld over het beleid en de regels op school, de besteding van middelen, het leerlingenstatuut, de vakantieregeling en samenwerking met andere scholen.

Stel u verkiesbaar

De MR bestaat uit twaalf leden: zes medewerkers van het Lorentz Casimir Lyceum, drie ouders en drie leerlingen. Heeft u interesse om zitting te nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met de MR via MR@lcl.nl. Elk jaar voor de zomervakantie vinden de verkiezingen plaats, de leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. 

De MR van het Lorentz Casimir Lyceum functioneert volgens:  

  • De bepalingen in de Wet medezeggenschap op scholen
  • De grondslag en het doel van de Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs Eindhoven
  • Het reglement Medezeggenschapsraad van het Lorentz Casimir Lyceum.

Notulen opvragen

De notulen van bijeenkomsten van de MR zijn voor iedereen inzichtelijk. U kunt deze vinden op onze portal, mijn.lcl.nl/MR