Rector/bestuurder en de conrectoren

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het Lorentz Casimir Lyceum is een algemeen bijzondere school. In het kader van de wet op goed bestuur zijn sinds 1 augustus 2011 toezicht en uitvoering van bestuurlijke verantwoordelijkheid functioneel gescheiden. Dat betekent dat de rector-bestuurder het bevoegd gezag is. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht, die ook werkgever van de bestuurder is. De rector-bestuurder is de heer De heer Ing. R. (Rob) van Velthoven MSc.

De schoolleiding wordt gevormd door:

  • De heer ing. R.H.J.H. (Rob) van Velthoven MSc
  • Mevrouw drs. K.M.J. (Katja) Storm (conrector)
  • Mevrouw C.A.M. (Christel) Schoeren-Ordelmans MSEN (conrector)

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende toezichthouders:

  • De heer mr. H.P.J. Berkvens bc
  • De heer R. Matheusen
  • Mevrouw mr. A.M.Th.G. van Dijk-Colen
  • De heer drs. E. van der Velden