Oudercommissie

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Voor praktische zaken buiten de lessen om doen we graag een beroep op de ouders uit de oudercommissie. De leden van de oudercommissie zijn betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse (buiten-) schoolse activiteiten. Veel activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden zonder medewerking van de oudercommissie.

De oudercommissie fungeert daarnaast als gesprekspartner voor de directie t.a.v. gesignaleerde wensen/ ideeën met betrekking tot het functioneren van de school en bevordert algemeen educatieve activiteiten binnen onze schoolgemeenschap, zoals een voorlichtingsavond over didactische of pedagogische onderwerpen.

De samenstelling van de oudercommissie in het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

  • De heer X. Cao
  • De heer J. van de Crommert
  • Mevrouw T. Ding
  • Mevrouw C. van Wesel-Cuppen

 

U kunt de oudercommissie bereiken via het e-mailadres: oudercommissie@lcl.nl.