Oudercommissie

Gesprekspartner van de school

Binnen het Lorentz Casimir Lyceum is een oudercommissie actief. Deze gaat maandelijks namens alle ouders in gesprek met de directie. Zo bevordert de commissie een goed contact tussen ouders en de school en levert zij een bijdrage aan het onderwijs. Ook ondersteunt de commissie de school bij veel van de activiteiten die elk jaar worden georganiseerd.

Vragen of deelnemen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de school die u wilt bespreken met de Oudercommissie? Of heeft u interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar oudercommissie@lcl.nl.

De oudercommissie 2020-2021:

mevrouw M. Basten 
mevrouw M. Bergmans
mevrouw C. Duygun-van Moorsel
mevrouw C. Hogenboom
mevrouw I. Jenniskens
de heer I. Termeulen
mevrouw C. van Wesel-Cuppen