leerlingenstatuut

De wet schrijft voor dat iedere school de rechten en plichten van leerlingen vastlegt in een leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut van het Lorentz Casimir Lyceum is als bijlage opgenomen.