Kluisjes

Bijgewerkt op: 11 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
6.2
6.5
6.9
6.10

Leerlingen doen er goed aan geen waardevolle zaken in hun tas achter te laten. Ter bescherming van de eigendommen van de leerlingen is er voor elke leerling een kluisje beschikbaar. Tijdens de lessen LO dienen smartphones en overige apparaten opgeborgen te worden in de kluisjes. Ook hiervoor geldt dat de school geen verantwoordelijkheid draagt wanneer eigendommen uit kluisjes ontvreemd worden.

Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar. Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van 10 euro per jaar. In verband met de veiligheid behoudt de directie zich het recht voor te allen tijde indien nodig de schoolkluis te openen en in te zien. Deze kluiscontroles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee personeelsleden onder verantwoording van de directie.