Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op: 15 september 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
6.2
6.5
6.9
6.10

De school heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd. Het kan geraadpleegd worden via het intranet van de school (mijn.lcl.nl).