Lesuitval

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
6.2
6.5
6.9
6.10

De school spant zich in om lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen en om voor de leerlingen een aaneengesloten lesrooster te maken. Wanneer er toch een lesuur uitvalt, hebben de leerlingen een Z-uur (zelfstandig werken uur). Leerlingen van de onderbouw worden dan opgevangen door een andere docent of een toezichthouder. Zij werken in een lokaal aan hun huiswerk. Leerlingen van de bovenbouw brengen hun Z-uur door in de aula of mediatheek. De leerlingen worden geacht op het schoolterrein te verblijven.