Extra verlof

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

6.1
6.2
6.5
6.9
6.10

In andere gevallen dan ziekte kan er ook verlof geregeld worden. De school is alleen gerechtigd extra verlof te verlenen in bijzondere omstandigheden. Extra vakantie wordt door de wetgever uitdrukkelijk niet gerekend tot de bijzondere omstandigheden.

Over de (on)mogelijkheden van extra verlof is een informatieve folder te verkrijgen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

Betreft het een meerdaags verlof dan moet dat minimaal één week van tevoren zijn aangevraagd bij de jaarlaagcoördinator. Formulieren om dit verlof aan te vragen zijn te downloaden via het intranet van de school (mijn.lcl.nl).

Het vrij vragen voor theorie- en/of rijvaardigheidsexamen voor auto, brommer of scooter dient minimaal een week van te voren te geschieden.

Leerlingen uit de bovenbouw krijgen per schooljaar maximaal twee dagen verlof voor oriëntatie op studie en beroep.