Lorentz Casimir Leerlingen Vereniging

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Iedere leerling is lid van de Lorentz Casimir Leerlingen Vereniging (de LCLV). Alle leerlingen stemmen jaarlijks voor een nieuw bestuur. Het bestuur wordt gecoacht door een begeleidend docent. De bestuursleden doen bestuurlijke ervaring op door het organiseren van buitenschoolse activiteiten (waaronder het schoolfeest en de Valentijnsactie), en vertegenwoordigen ook de leerlingen bij officiële gelegenheden, zoals nieuwjaarsrecepties, afscheid van collega’s en interlyceales. Van het LCLV-bestuur wordt verwacht dat zij de school representeren.

Het bestuur van de LCLV bestaat uit:

  • Ise Spijkers: voorzitter
  • Antonia Brunsveld: vicevoorzitter 
  • Isis van Gelder: penningmeester
  • Annabel Vluggen: secretaris
  • Troy Beks: cultuurcommissaris 
  • Yara van Hattum: communicatiecommissaris 
  • Reinier Dill: sportcommissaris 
  • Ralph Viskaal: activiteitencommissaris 
  • Loek van Schijndel: mediacommissaris