Sportdagen

Elk jaar worden voor de verschillende jaarlagen ook sportdagen georganiseerd, waarbij bewegen en plezier maken centraal staan. In het schema hieronder zie je wat je gaat doen in elke jaarlaag. Eerste klassen (maart) My choice-sportdag Op deze sportdag zijn onze brugklassers aan zet. Zij mogen kiezen uit 12 verschillende sporten en volgen daarbij een clinic […]

Extra aandacht voor taal en rekenen

Het Lorentz Casimir Lyceum spant zich in om taal- en rekenvaardigheden op peil te brengen. In klas 1 is er een extra lesuur wiskunde en Nederlands (per vak een half jaar één extra les in de week). Binnen het vak wiskunde wordt vooral rekenvaardigheid van de basisschool op peil gebracht en onderhouden, later in samenhang […]

Internationalisering

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kans krijgen nieuwe plaatsen en culturen te ontdekken. Dat geeft ze een bredere kijk op de wereld om hen heen, waarin we steeds meer in verbinding staan met elkaar. We bieden onze leerlingen allerlei mogelijkheden aan als het gaat om excursies en reizen. Er is een uitwisseling […]

Design en 3Design

In de onderbouw zijn de vakken handvaardigheid en techniek samengevoegd tot het nieuwe vak 3Design. Je leert de basistechnieken uit de vakken handvaardigheid en techniek en ontwikkelt op basis daarvan nieuwe producten. In de bovenbouw hebben we het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) getransformeerd tot het vak ‘design’. We willen daarmee bereiken dat je […]

Quest

Quest is de naam die we hebben gegeven aan een geheel eigen onderwijsvorm waarin leerlingen leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en evalueren. Quest wordt gegeven in leerjaar 1,2 en 3. Je werkt in groepjes aan verschillende Quest-projecten.  De projecten starten vanuit een actueel of relevant vraagstuk en zijn vakoverstijgend. Ook digitale geletterdheid en burgerschapsvorming hebben een […]

Drone vliegen

In de brugklas gaan we tijdens het vak 3Design met drones vliegen. Drones zijn onderdeel van de toekomst en daarom kijken we naar deze techniek en toepassingen van deze techniek. In verschillende opdrachten leer je van alles over de techniek van drones, en mag je gaan racen met drones, waarbij je verschillende obstakels tegenkomt. Buiten […]

Business Class

De LCL Business Class (BC) is een 1-jarig ervaringsprogramma voor gemotiveerde leerlingen in havo-4 met het vak bedrijfseconomie in hun profiel. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden via een sollicitatiebrief en een sollicitatiegesprek. Vervolgens vindt de selectie plaats op basis van vastgestelde criteria. Het programma bestaat uit een theoretisch oriënterend deel met een serie van excursies, […]

BrainSport Senior

Sinds 2012 bestaat voor bovengemiddeld geïnteresseerde of getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw vwo het excellentieprogramma BrainSport Senior. In een pre-academische leeromgeving maken leerlingen kennis met toegepaste wetenschap en bijzondere theorieën. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en verdieping en verbreding van kennis wat betreft de bètavakken.

BrainSport Junior

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft voor hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw een lesprogramma ontwikkeld waarbij autonomie, extra uitdaging en creatief denken centraal staan; BrainSport Junior.   De leerlingen gaan aan de slag met de leerlijn Big History. Ze onderzoeken hier de geschiedenis van het universum en de mensheid vanaf de oerknal tot het heden. […]

Cambridge

Steeds meer leerlingen willen gaan studeren in het buitenland of ambiëren een internationale carrière. Ieder jaar vertrekt een aantal leerlingen na hun examen naar het buitenland om te gaan studeren aan gerenommeerde instituten. Versterkt talenonderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school. In de eerste twee leerjaren volgen alle leerlingen versterkt Engels, […]

DELF Scolaire

Steeds meer leerlingen willen gaan studeren in het buitenland of ambiëren een internationale carrière. Ieder jaar vertrekt een aantal leerlingen na hun examen naar het buitenland om te gaan studeren aan gerenommeerde instituten. Versterkt talenonderwijs neemt dan ook een belangrijke plaats in op onze school.  Voor Frans kunnen leerlingen deelnemen aan DELF Scolaire. Dit is […]

Klassieke talen

In onze gymnasiumbrugklassen maken de leerlingen kennis met de klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Kennis van onze klassieke cultuur zorgt voor een scherp inzicht in het hier en nu en geeft leerlingen een zeer brede en gedegen basis in hun algemene ontwikkeling. Het vertalen uit het Latijn […]