Leerlingbegeleiders

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Het Lorentz Casimir Lyceum heeft een team van eigen psychologen en orthopedagogen in dienst. Leden van dit team kunnen leerlingen met problemen in de executieve functies of op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden begeleiden. Deze problemen hebben in principe direct of indirect met school te maken en zijn vaak divers van aard. De begeleiding is altijd tijdelijk. Als langdurige of meer gespecialiseerde hulp wenselijk is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een externe deskundige.