Faalangst

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Voor faalangstige leerlingen heeft de school gecertificeerde faalangstreductietrainers in dienst die in kleine groepjes de leerlingen handvatten bieden om met de spanning om te gaan. Aanmelding geschiedt doorgaans op verzoek van de leerling zelf en in overleg met of op voordracht van de mentor of jaarlaagcoördinator. Hulp voor omgaan met stressmomenten is er voor alle jaarlagen. Voor eindexamenkandidaten is er een aparte training ‘omgaan met examenstress’.