Hogere leerjaren

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Uiteraard wordt de begeleiding ook in de hogere jaren voortgezet door mentoren die de leerlingen geregeld spreken, hun resultaten bewaken en zo nodig contact opnemen met de ouders. Daarnaast is het voor alle leerjaren mogelijk in welk vak dan ook bijles te krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Aanmelding daarvoor vindt plaats via de mediatheek. De kosten/verdiensten zijn € 6,- per uur.