Pesten

Bijgewerkt op: 17 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

In de mentorlessen in de onderbouw wordt expliciet aandacht besteed aan pesten en de gevolgen die dat kan hebben. Ook worden er regelmatig gastlessen georganiseerd. De school voelt zich verantwoordelijk voor het antipestbeleid en stelt alles in het werk dit probleem te voorkomen door attent te zijn op pestgedrag en bij signalering ervan gepaste maatregelen te nemen. Vaak zal samenwerking met de ouders nodig zijn, zowel wat betreft de signalering als wat betreft de aanpak. Klik hier voor het pestprotocol van onze school.