Zorgteam

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Leerlingen met structurele problemen die langdurige begeleiding nodig hebben, worden besproken in het interne zorgteam. Naast het interne zorgteam heeft de school ook een Zorg Advies Team. Hierin zitten de conrector begeleiding, de ondersteuningscoördinator, het schoolmaatschappelijk werk, de GGD en de leerplichtambtenaar. Op verzoek kunnen ook jaarlaagcoördinatoren of leerlingbegeleiders aan het overleg deelnemen. In dit overleg worden leerlingen besproken voor wie de school een beroep moet doen op de expertise van externe organisaties.

Het Lorentz Casimir Lyceum is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland. Wanneer er sprake is van een problematische thuissituatie, kan de school ook verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Indien nodig werken we volgens de meldcode.

Hiernaast zijn wij aangesloten bij de signaleringssystemen Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis. Voor leerlingen die gedurende langere tijd extra ondersteuning nodig hebben wordt een individueel plan van aanpak gemaakt. Bij aanmelding moet bekeken worden wat de school kan bieden en wat in het belang van de leerling is.