Extern gevalideerde toetsen

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Cito-metingen

In de brugklas worden de Cito-metingen 0 en 1 afgenomen. De Cito-meting 0 wordt kort na de herfstvakantie afgenomen. Daarin testen we met welke kennis de leerlingen op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen bij ons binnen zijn gekomen. Blijken er hiaten te zijn, dan worden hulplessen aangeboden.

Voor de meivakantie wordt de Cito-meting 1 afgenomen. Daar komt het onderdeel wiskunde bij. Dan bekijken we of de leerlingen de stof die in de brugklas aangeboden is voldoende beheersen.

In de tweede klas wordt in de periode februari/maart Cito-meting 2 uitgevoerd. Deze meet de kennis en vaardigheid bij de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Na iedere meting krijgen de ouders de rapportage. De individuele rapportages en de groepsrapportages gaan ook naar de vakdocenten van de kernvakken en de mentoren.