Kwaliteit van de school

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Voor het Lorentz Casimir Lyceum is het streven naar kwaliteit een belangrijke doelstelling. De school ambieert een toppositie binnen de scholen voor voortgezet onderwijs. Kwaliteit in het onderwijs is echter moeilijk te omschrijven: het gaat niet alleen om slagingspercentages, maar ook om didactisch en pedagogisch handelen.

In het kader van kwaliteitszorg werkt de school systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen en de communicatie. We willen onze leerlingen het beste onderwijs bieden als optimale voorbereiding op een plaats in de moderne samenleving. Het doel van onze kwaliteitszorg is tweeledig.

  • Het is een middel voor schoolontwikkeling en verbetering; de school moet zich ontwikkelen als een professionele organisatie.
  • Het kwaliteitsbeleid is een middel om ons zowel verticaal als horizontaal te verantwoorden. Verticaal ten opzichte van de Inspectie en als verantwoording van gemeenschapsgelden, en horizontaal naar ouders, leerlingen en medewerkers.