Netwerk van Brainportscholen

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Brainportscholen delen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het onderwijs in de Brainport Regio, waarin omgevingsgericht en contextrijk onderwijs, de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden belangrijke kernbegrippen zijn en waarin onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren centraal staat. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met bedrijven en instellingen o.a. in de vorm van stages, opdrachten, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Daarnaast nemen Brainportscholen deel aan gezamenlijke scholingen.