Opbrengstgericht werken

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Het LCL streeft voortdurend naar verbetering van de onderwijskwaliteit. Eén van de instrumenten om dit doel te verwezenlijken is de cyclische methode van het Opbrengst Gericht Werken (OGW). Bij OGW worden behaalde opbrengsten structureel ingezet als feedback op het onderwijsproces. Vanzelfsprekend vormen jaargemiddelden, SE- en CE-resultaten een belangrijk deel van die opbrengsten.

Elke vaksectie analyseert jaarlijks de eigen opbrengsten en brengt deze in relatie met de diverse aspecten van het onderwijsproces: vakinhoud, didactiek, toetsing, normering en leerlijnen. Naar aanleiding hiervan stelt elke sectie een sectieplan op. Hierin wordt de aanpak beschreven waarmee verbetering van lessen en optimale opbrengsten nagestreefd worden. Het plan van aanpak wordt regelmatig besproken en bij een volgende analyse weer aangepast.

OGW draagt bij aan een constant bewustzijn van de onderwijskwaliteit en stimuleert de niet aflatende inzet om die kwaliteit te verbeteren.