Vensters voor Verantwoording

Bijgewerkt op: 16 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

Onze school heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat wij ons voortdurend afvragen of wij de goede dingen doen, of wij die ook goed doen en of anderen dat ook vinden. Informatie daarover is te vinden op de website Vensters voor Verantwoording. Vensters voor Verantwoording werkt met 20 indicatoren die samen een genuanceerd en afgewogen beeld geven van de prestaties, het onderwijsbeleid, de kwaliteitszorg en de bedrijfsvoering op het Lorentz Casimir Lyceum. Via de website www.scholenopdekaart.nl kunnen ouders schoolresultaten raadplegen en scholen met elkaar vergelijken.