Betrokkenheid ouders

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

4.5
4.6
4.8

Op veel manieren proberen we de ouders te betrekken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Naast het feit dat ouders altijd contact over hun kind kunnen opnemen met de mentoren/docenten, noemen we enkele georganiseerde activiteiten.

In de eerste weken van het schooljaar organiseert de school een voorlichtingsavond voor elke klassenlaag waarop voorlichting gegeven wordt over richting-, profiel-, beroeps- en studiekeuze of andere informatie die van belang is voor het betreffende schooljaar. Voor de examenklassen 5 havo en 6 vwo wordt een informatieavond georganiseerd waarop het eindexamenjaar wordt doorgenomen.

De leerlingen ontvangen driemaal per jaar een rapport. Na het eerste rapport vindt er een ouderspreekavond plaats waarop ouders en leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om de vakdocenten en de mentor te spreken. Die korte gesprekken zijn in veel gevallen voldoende om met de docent van gedachten te wisselen of eenvoudige problemen op te lossen. Het is meestal niet mogelijk om echt diep op de dingen in te gaan. Het gesprekje op de ouderavond kan natuurlijk in ieder geval het karakter van een kennismakingsgesprek hebben, waardoor het gemakkelijker wordt een afspraak voor een langer gesprek te maken.

Na de tweede periode krijgen de leerlingen in Magister adviezen van hun docenten. De leerlingen verwerken deze adviezen in een persoonlijk actieplan. Tijdens de ouderspreekavond in april kunnen de leerlingen en hun ouders dit actieplan bespreken met de mentor.

Op het intranet van de school mijn.lcl.nl zijn contactgegevens van school en personeel te vinden. Onze docenten kunt u altijd bereiken via hun e-mailadres: achternaam.voorletter@lcl.nl.