GGD

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Gezondheidsonderzoek klas 1 of 2
Leerlingen vullen in de klas een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw zoon of dochter. Er worden vragen gesteld over onder andere ziekte, leefstijl en sociale contacten. Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten. De jeugdverpleegkundige haalt uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4
In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in. U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen. Neemt u niet deel aan het onderzoek, dan kan het wel zijn dat het team JGZ contact opneemt om te overleggen.