Medicijngebruik

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

De school krijgt vaker het verzoek medicijnen in bewaring te nemen dan wel toe te zien op het gebruik daarvan. Het schoolpersoneel kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen en begeeft zich dan op een terrein waarvoor het niet gekwalificeerd is. De verantwoordelijkheid voor het innemen van medicijnen ligt bij de leerling en diens ouder(s). Slechts in uitzonderlijke situaties kunt u bij de directie een verzoek hiertoe indienen. Uitgebreide informatie is hierover te vinden in het protocol medisch handelen, te vinden op onze website.