Bedrijfshulpverlening

Bijgewerkt op: 15 augustus 2023

Onderwerpen bij dit hoofdstuk

5.1
5.8

De school kent een beleidsplan bedrijfshulpverlening (BHV). De BHV-organisatie is een eerstelijns hulpverleningsorganisatie die bij ongewenste gebeurtenissen,  ongevallen en/of calamiteiten direct kan optreden en  als voorpost fungeert van externe hulpverleningsdiensten van de gemeentelijke of regionale overheid bij grotere incidenten. De verdeling van taken is in een ontruimingscalamiteitenplan uitgewerkt. Het ontruimingsplan ligt ter inzage bij de administratie.

Ook heeft de school voldoende EHBO’ers in dienst die regelmatig bijscholing volgen en die bij ongevallen de nodige eerste hulp kunnen verlenen en eventueel hulpdiensten kunnen waarschuwen.